Pitanja

Kako izvršiti smještaj ?

Smještaj u Dom može se izvršiti po zahtjevu nadležnog Centra za socijalni rad. Postupak smještaja pokreće se podnošenjem zahtjeva koji se rješava u optimalnom roku, ovisno o raspoloživim smještajnim kapacitetima, isključivo na osnovu Rješenja nadležne Službe socijalne zaštite prema mjestu prebivališta osobe. Dom raspolaže sa jednokrevetnim, dvokrevetnim, višekrevetnim sobama i apartmanima kao i svim pratećim objektima i službama neophodnim za normalno odvijanje povjerenih poslova.

Kako nam možete pomoći ?

Hvala za vaš interes!
Naša adresa je: Nahorevska br.195, Sarajevo, Bosna i Hercegovina;
Račun broj: 338 000 221 0019263

Detaljnije informacije i odgovore na Vaša pitanja možete dobiti ukoliko nas kontaktirate putem naše KONTAKT stranice.

Kontakt osobe

Kontakt Opis Telefon
  Kabinet Direktora +387 33 250 820
Amela Pediša Šef Službe finansijsko računovodstvenih poslova +387 33 250 824
  Šef Službe socijalnog zbrinjavanja +387 33 250 828
Služba zdravstvenog zbrinjavanja Šef Službe zdravstvenog zbrinjavanja +387 33 250 834
Ajša Mušović Šef službe pravnih i kadrovskih poslova +387 33 250 831
Husnija Ovčina Šef Službe za servisne usluge i ishranu korisnika +387 33 250 826

Kako nas pronaći ?

Dom je smješten na parceli površine od 25 000 m2 sa jednokrevetnim, dvokrevetnim, višekrevetnim sobama, kao i apartmanima, sa svim pratećim prostorijama (dnevni boravci, prostorije za duhovne sadržaje, prostorije za društvena događanja, prostorije za radno-okupacionu terapiju, biblioteka, frizeraj). Dom raspolaže sa savremeno opremljenom kuhinjom, vešerajem, protiv-požarnim sistemom koji omogućava najbržu reakciju osoblja, kao i videonadzorom. U dvoruštu Doma uređen je park sa klupama i šadrvanima koji pruža korisnicima mogućnost uživanja na svježem zraku i dodir s prirodom.

Na periferiji gradske opštine Centar u prelijepom ambijentu, okružena zelenilom smještena je Kantonalna javna ustanova "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" Sarajevo u ulici Nahorevska br. 195, na prostoru od 25 000 m2.

Detaljnije podatke možete dobiti ukoliko nas kontaktirate preko naše KONTAKT stranice.